Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Carinsko pravo

  • zastopanje strank pred carinskimi organi in upravnimi sodišči,
  • svetovanje pri opravljanju vseh vrst carinskih poslov (AEO, uvrščanje v carinsko tarifo, zavezujoča tarifna informacija, poreklo blaga, tranzitni postopki, sprostitev blaga v prost promet- uvoz, postopek 42, carinsko skladiščenje, protidamping ipd.),
  • svetovanje in zastopanje v postopkih zadržanja/uničenja blaga zaradi kršitve intelektualne lastnine,
  • zagotavljanje dostopa do specializiranih odvetniških pisarn širom Evrope in sveta preko mreže evropskih odvetnikov za carinsko pravo (ECCN).
05 63 09 222