Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Pravo financ in davčno pravo

Pravo financ

  • zagotavljanje skladnosti poslovanja z veljavno slovensko in EU zakonodajo
  • pogajanje, sestavljanje in pregledovanje pogodb za finančne transakcije, naložbe in partnerstva
  • investicijsko pravo (svetovanje v zvezi z naložbami, obvladovanjem tveganj itd.)
  • zastopanje strank v postopkih v zvezi z naložbami

Davčno pravo

  • zastopanje v vseh vrstah davčnih (inšpekcijskih) postopkov in upravnih sporov v zvezi z odmero davkov
  • svetovanje na področju davčnega prava (tudi s sodelovanjem specializiranih zunanjih sodelavcev)
05 63 09 222