Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Gospodarsko pravo

  • svetovanje pri ustanavljanju in prenehanju gospodarskih subjektov,
  • svetovanje glede notranje organizacije gospodarskih subjektov,
  • svetovanje pri statusnem preoblikovanju gospodarskih subjektov (združitev, delitev, prenos premoženja),
  • združitve in prevzemi (M&A),
  • svetovanje v postopkih sprememb lastništva (prodaja deležev, delnic),
  • svetovanje vodstvom in nadzornim organom gospodarskih družb (tudi pri pripravi in izvedbi skupščin),
  • svetovanje družbenikom in delničarjem pri uveljavljanju njihovih pravic,
  • sestavljanje gospodarskih pogodb ter zastopanje v pogajanjih za sklepanje tovrstnih pogodb,
  • skrbni pravni pregledi poslovanja gospodarskih subjektov,
  • zastopanje v gospodarskih pravdnih postopkih.
05 63 09 222