Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Insolvenčno (stečajno) pravo

  • prijava terjatev in drugih pravic v stečajnih postopkih (ločitvena, izločitvena pravica),
  • nasprotovanje terjatvam drugih upnikov in uveljavljanje drugih ugovorov v postopkih stečaja in prisilne poravnave,
  • izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj,
  • svetovanje insolventnim pravnim osebam in njihovo zastopanje pred sodišči (priprava predloga za začetek stečajnega postopka; svetovanje pri sprožitvi postopka prisilne poravnave; obramba pred predlogi upnikov),
  • svetovanje insolventnim fizičnim osebam (osebni stečaj),
  • svetovanje poslovodstvom družb na področju stečajnega prava,
  • svetovanje pri prestrukturiranju in preprečevanju insolventnosti (zagotavljanje kapitalske ustreznosti, odprava prezadolženosti, nelikvidnosti).
05 63 09 222