Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Kazensko pravo in pravo prekrškov

  • delujemo pretežno na področju gospodarskega kazenskega prava,
  • svetovanje in zastopanje oškodovancev (vlaganje zasebnih kazenskih tožb, predlogov za pregon, odškodninskih zahtevkov v kazenskih postopkih),
  • svetovanje in zastopanje osumljencev, obdolžencev (zastopanje v vseh fazah postopka: hišna preiskava, zaslišanje pred policijo, pogajanja s tožilstvom, zastopanje v vseh fazah sodnega postopka),
  • zastopanje v vseh postopkih o prekrških (pred organi za prekrške in pred sodišči).
05 63 09 222