Odvetniki

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

ANA PRODAN, odvetnica

Ana Prodan je diplomirala leta 2011 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2013 je uspešno opravila strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka in pravniški državni izpit.

Ana Prodan je pripravništvo opravljala v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh ter na Višjem sodišču v Ljubljani v obdobju od leta 2011 do leta 2013. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je z delom nadaljevala v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh, kjer je do leta 2017 delala kot odvetniška kandidatka od leta 2017 do leta 2020 pa kot odvetnica. Med leti 2017 in 2018 je Ana Prodan delala tudi kot pomočnica stečajne upraviteljice Mance Vuk Osenar s.p. V letu 2020 se je zaposlila v Odvetniški družbi Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.

Področja delovanja odvetnice:

Specializirana področja:

Splošna področja:

Znanje tujih jezikov:

  • italijanščina,
  • angleščina,
  • francoščina.

Članstva:

  • OZS (Odvetniška zbornica Slovenije)
05 63 09 222