Odvetniki

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

MAJA PETELINŠEK, samostojna odvetnica, zunanja sodelavka

Maja Petelinšek je diplomirala leta 2004 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V letu 2008 je opravila državni izpit iz javne uprave ter upravnega postopka, v letu 2010 pa je opravila pravniški državni izpit.

Takoj po zaključku študija se je zaposlila v občinski upravi, na oddelku za premoženjsko pravne zadeve. Delo na občini je opravljala do leta 2011. V vmesnem času je v obdobju 2009/2010 opravila sodniško pripravništvo pri Višjem sodišču v Kopru. Leta 2011 se je zaposlila v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh v Kopru, kjer je bila zaposlena kot odvetniška kandidatka do leta 2022. Od leta 2022 dalje ima status samostojne odvetnice in z Odvetniško družbo Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o. sodeluje kot zunanja odvetnica.

Področja delovanja odvetnice:

Specializirana področja

Splošna področja:

Znanje tujih jezikov:

  • angleščina,
  • nemščina,
  • hrvaščina,
  • srbščina

Članstva:

  • OZS (Odvetniška zbornica Slovenije),
05 63 09 222