Odvetniki

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

ŠPELA BAUMAN, samostojna odvetnica, zunanja sodelavka

Odvetnica Špela Bauman je diplomirala leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2008 je uspešno opravila pravniški državni izpit in državni izpit iz javne uprave. V letu 2019 je opravila izpit za mediatorja.

Delovne izkušnje je že v času študija pridobivala v notarski pisarni Mojce Tavčar Pasar v Piranu (2001-2002), po zaključku študija pa nadaljevala na Upravni enoti v Piranu kot pripravnica na Oddelku za okolje in prostor (2002-2003). V letu 2003 se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni Starman Velkaverh s sedežem v Kopru, kjer je leta 2006 postala odvetniška kandidatka in leta 2008 pridobila status odvetnice.

Leta 2016 je Špela Bauman postala samostojna odvetnica, ki kot zunanja odvetnica sodeluje z Odvetniško družbo Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o..

Področja delovanja odvetnice:

  • civilno pravo (stvarno pravo, obligacijsko pravo, dedno pravo, družinsko pravo),
  • gospodarsko pravo,
  • delovno pravo in pravo socialne varnosti,
  • upravno pravo.

Znanje tujih jezikov:

  • italijanščina,
  • angleščina,
  • hrvaščina,
  • srbščina

Članstva:

  • OZS (Odvetniška zbornica Slovenije),
  • Društvo mediatorjev Slovenije.

Kontakt:

Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p. d.o.o.
Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel.: +386 (0) 5 63 09 222
Faks: +386 (0) 5 63 09 225
E-mail:

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

05 63 09 222