Odvetniki

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

TEA DEŽJOT PEROŠA, odvetnica

Tea Dežjot Peroša je diplomirala leta 2004 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2006 je opravila pravniški državni izpit, v letu 2019 pa je dodatno opravila izpit za mediatorja.

Tea Dežjot Peroša je v letih 2004 in 2005 delala kot sodniška pripravnica na Okrajnem sodišču v Kopru in Okrajnem sodišču v Piranu. Od leta 2004 do leta 2021 je bila zaposlena pri notarki Mojci Tavčar Pasar, sprva kot pripravnica, nato kot namestnica notarke. V letu 2021 se je kot odvetniška kandidatka pridružila Odvetniški družbi Velkaverh, Štravs, Podgornik, o.p., d.o.o. Status odvetnice je pridobila leta 2023.

Področja delovanja odvetnice:

Specializirana področja

Splošna področja:

Znanje tujih jezikov:

  • italijanščina,
  • angleščina,
  • hrvaščina.

Članstva:

  • OZS (Odvetniška zbornica Slovenije),
  • Društvo mediatorjev Slovenije.
05 63 09 222