Odvetniki

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

URŠKA ŠUTAR, odvetnica, vodja podružnice v Ljubljani

Urška Šutar je leta 2016 diplomirala in leta 2018 magistrirala na Pravni fakulteti Univerzi v Ljubljani. Leta 2021 je opravila izpit iz upravnega postopka in pravniški državni izpit.

Urška Šutar je od leta 2018 do leta 2020 delala kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh ter istočasno kot sodniška pripravnica na Okrajnem sodišču v Kopru. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je kot odvetniška kandidatka zaposlila pri Odvetnikih Šelih & partnerji, leta 2023 pa se je pridružila Odvetniški družbi Velkaverh, Štravs, Podgornik. V istem letu je pridobila status odvetnice.

Področja delovanja odvetnice:

Specializirana področja

Splošna področja:

Znanje tujih jezikov:

  • angleščina,
  • italijanščina,
  • španščina.

Članstva:

  • OZS (Odvetniška zbornica Slovenije),
05 63 09 222