Odvetniki

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

VERONIKA KRULJAC, odvetnica

Odvetnica Veronika Kruljac je diplomirala leta 2003 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dve leti kasneje je uspešno opravila državni izpit iz javne uprave, v letu 2008 pa strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka in leto kasneje pravniški državni izpit. V letu 2019 je opravila izpit za mediatorja. Delovne izkušnje je najprej pridobivala na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem kot strokovni sodelavec – informator (2004-2005). V letu 2005 se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni Starman Velkaverh s sedežem v Kopru, kjer je leta 2009 postala odvetniška kandidatka. Od leta 2016 dalje ima status odvetnice.

Področja delovanja odvetnice:

 • civilno pravo (stvarno pravo, obligacijsko pravo, dedno pravo)
 • gospodarsko pravo,
 • medicinsko pravo,
 • delovno pravo in pravo socialne varnosti,
 • upravno pravo (pravice tujcev, gradbene zadeve),
 • pravo prekrškov.

Znanje tujih jezikov:

 • italijanščina,
 • angleščina,
 • hrvaščina.

Članstva:

 • OZS (Odvetniška zbornica Slovenije),
 • Društvo mediatorjev Slovenije.

Kontakt:

Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.
Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel.: +386 (0) 5 63 09 222
Faks: +386 (0) 5 63 09 225
E-mail:

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

05 63 09 222