Odvetniki

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

ALEŠ ŠTRAVS, odvetnik, partner

Aleš Štravs je leta 2001 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomo na področju transportnega prava. Leta 2002 je opravil strokovni izpit iz javne uprave, leta 2004 je opravil državni pravniški izpit in leta 2010 še izpit za mediatorja leta 2010.

Aleš Štravs je svojo karierno pot začel graditi kot pripravnik na Oddelku za okolje in prostor na Upravni enoti Idrija, ki mu je sledilo opravljanje sodniškega pripravništva na Višjem sodišču v Kopru v obdobju od leta 2002 do leta 2004. Od leta 2004 do leta 2006 je bil zaposlen kot vodja pravne službe v podjetju Mehano, d. o. o. ter zatem do leta 2009 kot pravnik v pravni službi družbe Intereuropa, globalni logistični servis, d. d. Leta 2009 se je zaposlil v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh s sedežem v Kopru, sprva kot odvetniški kandidat in nato kot odvetnik. V letu 2020 je soustanovil Odvetniško družbo Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.

Področja delovanja odvetnika:

Specializirana področja

Splošna področja:

Znanje tujih jezikov:

  • angleščina,
  • nemščina,
  • hrvaščina,
  • srbščina.

Članstva:

  • OZS (Odvetniška zbornica Slovenije),
  • ECCN (European Customs Counsil Network - mreža evropskih odvetniških pisarn, ki delujejo na področju carinskega prava),
  • ATLO (mreža nemško govorečih evropskih odvetniških pisarn, ki delujejo na področju transportnega prava).
05 63 09 222