Odvetniki

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Mag. ALEŠ VELKAVERH, odvetnik, partner

Odvetnik mag. Aleš Velkaverh je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2008), ki mu je za izjemne študijske uspehe podelila Zlato listino Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, diplomska naloga pa je bila istega leta nagrajena s Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Leta 2016 je na isti fakulteti uspešno zaključil podiplomski študij civilnega in gospodarskega prava in pridobil naziv magister znanosti z magistrsko nalogo iz področja jamčevanja za napake pri prodajni in podjemni (tudi gradbeni) pogodbi.

Državni pravniški izpit je uspešno opravil leta 2010, leta 2012 pa tudi izpit za upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti. Od tedaj opravlja tudi delo stečajnega upravitelja. Od leta 2009 deluje tudi kot sodni tolmač za angleški jezik.

Leta 2008 se je zaposlil v odvetniški pisarni Starman Velkaverh s sedežem v Kopru, nato je opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani (2008–2010). Poklicno pot je leta 2010 nadaljeval v odvetniški pisarni in leta 2012 postal odvetnik. Kot odvetnik je deloval nato do leta 2020 deloval v odvetniški pisarni Starman Velkaverh s sedežem v Kopru.

Področja delovanja odvetnika:

 • insolvenčno (stečajno) pravo,
 • gradbeno pravo (upravno gradbeno pravo, gradbene pogodbe in gradbeni spori),
 • kazensko pravo in pravo prekrškov (predvsem kazensko gospodarsko pravo),
 • gospodarsko pravo,
 • civilno pravo (obligacijsko pravo, stvarno pravo, dedno pravo),
 • pomorsko pravo (začasne zaustavitve ladij, izterjava pomorskih terjatev, storitve pomorske agencije, pristaniške storitve, zastopanje P&I klubov in zahtevkov do njih, zastopanje ladjarjev in upravljavcev ladij),
 • delovno pravo,
 • davčno pravo,
 • ustavno pravo (pravo človekovih pravic).

Znanje tujih jezikov:

 • italijanščina,
 • angleščina,
 • hrvaščina.

Članstva:

 • OZS (Odvetniška zbornica Slovenije),
 • ZUS (Zbornica upraviteljev Slovenije).

Kontakt:

Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.
Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel.: +386 (0) 5 63 09 222
Faks: +386 (0) 5 63 09 225
GSM: +386 (0) 41 279 723
E-mail:

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

05 63 09 222