Odvetniki

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Mag. ALEŠ VELKAVERH, odvetnik, partner

Mag. Aleš Velkaverh je leta 2008 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je njegovo diplomsko nalogo nagradila s Prešernovo nagrado. Istega leta mu je Univerza v Ljubljani podelila Zlato listino Pravne fakultete, za izjemne študijske uspehe. Leta 2010 je opravil državni pravniški izpit, ter leta 2012 še izpit za upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti. Leta 2016 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključil podiplomski študij civilnega in gospodarskega prava in pridobil naziv magister znanosti z magistrsko nalogo iz področja jamčevanja za napake pri prodajni in podjemni (tudi gradbeni) pogodbi.

Mag. Aleš Velkaverh je od leta 2008 do leta 2010 opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Istočasno je pričel z delom v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh, kjer je delal kot pripravnik, nato kot kandidat ter od leta 2012 dalje kot odvetnik. V letu 2020 je soustanovil Odvetniško družbo Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o. Mag. Aleš Velkaverh je od leta 2012 tudi stečajni upravitelj, poleg tega pa je tudi sodni tolmač za angleški jezik.

Področja delovanja odvetnika:

Specializirana področja:

Splošna področja:

Znanje tujih jezikov:

  • italijanščina,
  • angleščina,
  • hrvaščina.

Članstva:

  • OZS (Odvetniška zbornica Slovenije),
  • ZUS (Zbornica upraviteljev Slovenije),
  • Član slovenske delegacije pri CCBE.
05 63 09 222