Pravno obvestilo

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Glede na to, da ima Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o. vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

 

05 63 09 222