Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Transportno, špedicijsko, pomorsko in carinsko pravo

Transportno in špedicijsko pravo

 • svetovanje prevoznikom v vseh panogah prevoza (cestni, železniški, pomorski, zračni, multimodalni)
 • zastopanje prevoznikov in špediterjev v razmerju do njihovih strank in zavarovalnic
 • zastopanje zavarovalnic v razmerju do povzročiteljev transportnih/špedicijskih škod
 • svetovanje in zastopanje drugih strank pri uveljavljanju transportnih škod
 • uveljavljanje zastavnih pravic na blagu v korist špediterjev in prevoznikov (vključno z zaustavitvijo blaga in izvedbo prodaje blaga na javni dražbi)
 • priprava vseh vrst transportnih, špedicijskih in skladiščnih pogodb ter s tem povezanih splošnih pogojev poslovanja
 • svetovanje na področju zaposlovanja voznikov
 • svetovanje na področju delovnega časa voznikov (počitki, tahograf), prevoza nevarnega blaga (ADR), sklepanja zavarovanj (kargo, CMR ipd.)
 • izterjava neplačanih voznin
 • zagotavljanje dostopa do specializiranih odvetniških pisarn za področje transportnega prava širom Evrope in sveta preko ATLO mreže evropskih odvetnikov za transportno pravo

Pomorsko pravo

 • svetovanje in zastopanje v trgovinskih odnosih na morju, pri prevozu blaga, pomorskih zavarovanjih, havarijah, najemu ladij in urejanju stvarnih pravic na ladjah ter drugih plovilih
 • svetovanje na področju pomorske agencije
 • svetovanje na področju opravljanja pristaniških storitev
 • zaustavitev ladij (ship arrest)
 • zagotavljanje dostopa do specializiranih odvetniških pisarn za področje pomorskega prava širom Evrope in sveta preko partnerskih odvetniških pisarn v tujini

Carinsko pravo

 • zastopanje strank pred carinskimi organi in upravnimi sodišči
 • svetovanje pri opravljanju vseh vrst carinskih poslov (AEO, uvrščanje v carinsko tarifo, zavezujoča tarifna informacija, poreklo blaga, tranzitni postopki, sprostitev blaga v prost promet- uvoz, postopek 42, carinsko skladiščenje, protidamping ipd.)
 • svetovanje in zastopanje v postopkih zadržanja/uničenja blaga zaradi kršitve intelektualne lastnine
 • zagotavljanje dostopa do specializiranih odvetniških pisarn širom Evrope in sveta preko mreže evropskih odvetnikov za carinsko pravo (ECCN)
05 63 09 222