Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Transportno pravo, špedicijsko pravo

  • svetovanje prevoznikom v vseh panogah prevoza (cestni, železniški, pomorski, zračni, multimodalni),
  • zastopanje prevoznikov in špediterjev v razmerju do njihovih strank in zavarovalnic,
  • zastopanje zavarovalnic v razmerju do povzročiteljev transportnih/špedicijskih škod,
  • svetovanje in zastopanje drugih strank pri uveljavljanju transportnih škod,
  • uveljavljanje zastavnih pravic na blagu v korist špediterjev in prevoznikov (vključno z zaustavitvijo blaga in izvedbo prodaje blaga na javni dražbi),
  • priprava vseh vrst transportnih, špedicijskih in skladiščnih pogodb ter s tem povezanih splošnih pogojev poslovanja,
  • svetovanje na področju zaposlovanja voznikov,
  • svetovanje na področju delovnega časa voznikov (počitki, tahograf), prevoza nevarnega blaga (ADR), sklepanja zavarovanj (kargo, CMR ipd.) ipd.,
  • izterjava neplačanih voznin,
  • zagotavljanje dostopa do specializiranih odvetniških pisarn za področje transportnega prava širom Evrope in sveta preko ATLO mreže evropskih odvetnikov za transportno pravo.
05 63 09 222