Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Upravno pravo

  • zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov in v upravnih sporih pred upravnim sodiščem,
  • svetovanje in zastopanje v postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • svetovanje v geodetskih postopkih,
  • svetovanje v razlastitvenih postopkih,
  • svetovanje in zastopanje v postopkih pred tržnim, gradbenim, geodetskim in stanovanjskim inšpektoratom,
  • svetovanje in zastopanje v postopkih za pridobitev dovoljenj za prebivanje in delo.
05 63 09 222