Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Ustavno pravo

  • zastopanje strank v postopkih pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (vlaganje ustavnih pritožb, vlaganje pobud za presojo ustavnosti),
  • zastopanje strank v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (Strasbourg).
05 63 09 222